Panel Obywatelski we Wrocławiu

W ostatnich tygodniach zostałem zaproszony do wykonania dokumentacji fotograficznej przebiegu Panelu Obywatelskiego we Wrocławiu. Dawniej aktywnie uczestniczyłem w działaniach społecznych więc z tym większą przyjemnością uczestniczyłem w spotkaniach z ekspertami. Panel to popularny ostatnio sposób współdecydowania mieszkańców o sprawach lokalnych. Bardzo podoba mi się takie rozwiązanie i żałuję, że nie jest szerzej stosowane. Może w przyszłości?

Panel obywatelski to sposób podejmowania ważnych dla miasta decyzji przy współudziale mieszkańców. W losowaniu składu Panelu uwzględnia się dane demograficzne takie jak płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania (dzielnica), wiek. Podczas szeregu spotkań paneliści zapoznawani są z problemem, który mają rozwiązać – w spotkaniach uczestniczą eksperci z danej dziedziny, którzy przedstawiają dane naukowe i przykłady rozwiązań zastosowanych w innych miastach. Po spotkaniach z ekspertami i przedstawicielami Urzędu Miasta odbywa się część deliberacyjna, podczas której mieszkańcy debatują nad rozwiązaniami, aby na końcu przedstawić swoją rekomendację.

panel obywatelski
panel obywatelski wrocław
wrocław miasto spotkań panel
wrocław rozmawia
panel obywatelski wrocław fotograf
decyzje miejskie w rękach mieszkańców
działacze społeczni wrocław
dyskusje panel wrocław
przedstawieciele miasta na panelu
fundacja dom pokoju panel
mieszkańcy panel
dyskusje panelowe
stadion olimpijski wroclaw spotkanie panelowe
panel obywatelski eksperci

 

Komentarze

comments